Tuesday, April 26, 2011

PERLEMBAGAAN BADAN BERUNIFORM (BSM)

1.  Butir-butir menenal organisasi
 • Nama : Bulan Sabit Merah (BSM)
 • Tempat aktiviti dijalankan : foyer block B / makmal sains
 • Alamat : SMK Bukit Rambai, Bukit Rambai ,75250 Melaka
2. Objektif Organisasi
 • Memperkenalkan dan melatih murid-murid melibatkan diri dalam satu organisasai sebagai pemimpin atau pengikut
 • Mengenal,memahami,menerima dan mempraktikkan peraturan organisasi
 • Menghubungkan maklumat / pengetahuan kurikulum dan ko-kurikulum
 • Membina / membentuk perkembangan individu yang seimbang dari segi jasmani,emosi dan rohani
4. Keanggotaan
 • Keahlian organisasi terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga 5 SMK Bukit Rambai
5. Jawatankuasa Organisasi
 • Pengerusi
 • Naib Pengerusi
 • Setiausaha
 • Naib Setiausaha
 • Bendahari
 • 5 orang ahli jawatankuasa
 • 2 orang pemeriksa kira-kira
6. Aktiviti organisasi adalah selaras dengan dasar pendidikan negara, tidak bercanggah dengan prinsip rukun  negara. Ia juga adalah selaras dengan objektif khusus organasasi

No comments:

Post a Comment